Praktische Informatie

Informatie over vergoedingen, klachten, privacy en meer.

Vergoedingen

Voor haptotherapie heb je geen verwijzing van de huisarts nodig voor vergoeding.

Haptotherapie wordt namelijk geheel of gedeeltelijk vergoed in de aanvullende pakketten van de zorgverzekeringen, afhankelijk van het aanvullende pakket dat jij hebt.

De vergoeding gaat niet van je verplichte of vrijwillige eigen risico.

Kijk op de website van de NFG voor een overzicht van zorgverzekeraars en hun vergoedingen. Ik raad je aan om daarnaast altijd nog even zelf contact op te nemen met je zorgverzekeraar om e.a.a. te verifiëren.

Beroepsverenigingen

Ik ben lid van de volgende beroepsverenigingen:

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

Vakgroep VPMW Regristratienummer 7613

 

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Licentienummer 200037R

Klachten

Als hulpverlener ben ik gehouden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, afgekort Wkkgz.

Heb je vragen over (de kwaliteit van) je behandeling? Spreek er dan graag eerst persoonlijk met mij over. Ook als je op welke manier dan ook niet tevreden bent. Ik ga hierover graag met je in gesprek.

Ben je vervolgens na dit gesprek nog niet tevreden? Of komen we er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging. Het klachtenrecht is geregeld in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. Dit loopt via mijn beroepsvereniging NFG. Lees hier meer over klachtenprocedure.

Behandelovereenkomst

In mijn behandelovereenkomst heb ik alle belangrijke informatie, die ook deels op deze pagina staat, samengevat. Aan het begin van elk behandeltraject krijg je van mij een exemplaar mee om in te vullen en te ondertekenen. Ik onderteken de overeenkomst daarna ook. Het door ons beiden getekende originele exemplaar geef ik aan jou terug voor jouw eigen administratie. Een kopie ervan hou ik in mijn dossier.

Klik op de groene knop hieronder om een leeg exemplaar te downloaden en uit te printen.

Privacy

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ik hou mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

In mijn Privacy Verklaring kan je lezen hoe ik hiervoor zorgdraag.

Vrijblijvend kennismaken

    Uw naam*

    Uw e-mail*

    Uw telefoonnummer