Coaching

Bewustwording is de overtreffende trap van wakker worden

Bewustwording is de overtreffende trap van wakker worden

Achter ieder probleem of obstakel in je leven ligt een mogelijkheid om je verder te ontwikkelen.

Individuele coaching

Achter ieder probleem of obstakel in je leven ligt een mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Een mogelijkheid om je diepste verlangens te volgen. Als coach help ik jou te ontdekken waar jouw ontwikkelingsmogelijkheden liggen en hoe je die kunt inzetten om weer vooruit te kunnen. Persoonlijk en/of op het gebied van werk. Met mijn achtergrond in de haptonomie sta ik in het coachingsproces regelmatig stil bij jouw gevoelens en jouw intuïtie.

Teamcoaching

Als teamcoach bied ik ondersteuning bij het functioneren van teams. Het functioneren van een team kan op het niveau van doelen, taken, procedures of persoonlijke verhoudingen vastlopen. Hierdoor kan de onderlinge samenwerking verslechteren en kunnen de teamprestaties teruglopen. Ik onderzoek samen met het team op welk niveau(s) het stagneert en ik gids hen in het zoeken naar mogelijkheden om weer vooruit te kunnen. Met mijn achtergrond in de haptonomie sta ik bij het teamcoachingsproces regelmatig stil bij hoe de teamleden naar elkaar luisteren, elkaar informeren en elkaar feedback geven. En bij de sfeer en de openheid in het team.

Intervisiebegeleiding

Intervisie is een gestructureerde werkvorm waarin collega’s elkaar onderling adviseren bij werkproblemen. Het heeft als doel om te leren reflecteren en uit te wisselen, waarbij zowel feiten als gevoelens van belang zijn.

Daarmee oefenen de deelnemers met tal van vaardigheden, zoals:

 • zoeken naar de vraag achter de vraag;
 • stilstaan bij de eigen ervaring en het eigen handelen;
 • afstand nemen van de eigen rol/het eigen standpunt;
 • uitstellen van een oordeel, aanname of vooronderstelling;
 • luisteren zonder waardeoordeel;
 • bevragen in plaats van adviseren;
 • formuleren op hoofdlijnen in plaats van in detail;
 • geven en ontvangen van feedback.

Vrijblijvend kennismaken

  Uw naam*

  Uw e-mail*

  Uw telefoonnummer

  Een coachsessie duurt 60 minuten en kost € 125,00 per uur, excl. 21% BTW. Veel van mijn coach cliënten krijgen (een deel van) de kosten vergoed via hun werkgever. Ik raad je aan om ook bij jouw werkgever te informeren naar de mogelijkheden.

  Voor alle coachingsvormen die ik aanbied volg ik de volgende procedure:

  1. Intakegesprek
  We beginnen met een intakegesprek, waarin we de coachvraag verhelderen. En waarin we de passende aanpak en vorm van het traject bespreken.

  2. Plan van aanpak/Offerte
  Op basis van het intakegesprek schrijf ik vervolgens een plan van aanpak of offerte, met daarin de doelen en resultaten, aanpak, tijdsplanning en kosten. En, indien van toepassing, details over de wijze van terugkoppeling aan de werkgever.

  3. Uitvoering
  We nemen samen het door mij opgestelde plan van aanpak/offerte door en passen het zo nodig nog aan. Wanneer je akkoord gaat zet je je handtekening eronder en gaan we van start.

  Wil je bij verhindering de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen? Dat kan via e-mail of telefonisch. Bij latere afzegging ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.