06 - 205 305 39

Wat > Coaching

"Bewustwording is de overtreffende trap van wakker worden"

Individuele coaching

Achter ieder probleem of obstakel in je leven ligt een mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Een mogelijkheid om je diepste verlangens te volgen. Als coach help ik jou te ontdekken waar jouw ontwikkelingsmogelijkheden liggen en hoe je die kunt inzetten om weer vooruit te kunnen. Persoonlijk en/of op het gebied van werk. Met mijn achtergrond in de haptonomie sta ik in het coachingsproces regelmatig stil bij jouw gevoelens en jouw intuïtie.

Teamcoaching

Als teamcoach bied ik ondersteuning bij het functioneren van teams. Het functioneren van een team kan op het niveau van doelen, taken, procedures of persoonlijke verhoudingen vastlopen. Hierdoor kan de onderlinge samenwerking verslechteren en kunnen de teamprestaties teruglopen. Ik onderzoek samen met het team op welk niveau(s) het stagneert en ik gids hen in het zoeken naar mogelijkheden om weer vooruit te kunnen. Met mijn achtergrond in de haptonomie sta ik bij het teamcoachingsproces regelmatig stil bij hoe de teamleden naar elkaar luisteren, elkaar informeren en elkaar feedback geven. En bij de sfeer en de openheid in het team.

Intervisiebegeleiding

Intervisie is een gestructureerde werkvorm waarin collega’s elkaar onderling adviseren bij werkproblemen. Het heeft als doel om te leren reflecteren en uit te wisselen, waarbij zowel feiten als gevoelens van belang zijn.

Daarmee oefenen de deelnemers met tal van vaardigheden, zoals:

  • zoeken naar de vraag achter de vraag;
  • stilstaan bij de eigen ervaring en het eigen handelen;
  • afstand nemen van de eigen rol/het eigen standpunt;
  • uitstellen van een oordeel, aanname of vooronderstelling;
  • luisteren zonder waardeoordeel;
  • bevragen in plaats van adviseren;
  • formuleren op hoofdlijnen in plaats van in detail;
  • geven en ontvangen van feedback.

 

Praktische informatie over coaching vind je hier.

© 2019 Birgitte Kooren       Site door Compleet IT