06 - 205 305 39

Wat > Werken met het familiesysteem

"Gedeeld leed is dubbel leed". Bert Hellinger (grondlegger van Systemisch werken)

Ieder mens maakt onderdeel uit van een groter geheel, een systeem  (familie, werk, maatschappij, land). De - vaak onbewuste - banden, die er zijn met dat systeem  hebben grote invloed op ons functioneren, gedrag, levenshouding en gezondheid. 

Wij kunnen bijvoorbeeld als kind of volwassene trauma’s van onze (voor)ouders als last bij ons dragen. Zoals bijv. het verlies van kinderen, ouders op jonge leeftijd, het buitensluiten van familieleden of oorlog alle individuen binnen het systeem beïnvloedt. Ieder mens draagt dus "familie-energie" bij zich.

In mijn behandelingen sta ik altijd stil bij deze "familie-energie", wanneer jouw ontwikkeling in de behandelingen of coachsessie lijkt te stagneren. Daar ligt altijd een onbewuste verstrikking met het familiesysteem aan ten grondslag. Liefde en loyaliteit voor het systeem sturen ons onbewust steeds weer de "verkeerde" kant op, waardoor je steeds weer in dezelfde patronen lijkt te vervallen en je niet het gevoel hebt daar enige sturing aan te kunnen geven. Het "overkomt" je telkens.

Met behulp van een familie-opstellingen sessie wordt de belemmerende invloed van jouw familiesysteem op jouw ontwikkeling en groei duidelijk en kan de last, die jij daardoor bij je draagt, worden afgelegd. 

Praktische informatie over werken met het familiesysteem vind je hier.

 

© 2019 Birgitte Kooren       Site door Compleet IT