06 - 205 305 39

Hoe > Haptotherapie

Praktische informatie over Haptotherapie

Werkwijze

Wanneer jij je aanmeldt bij mij maak ik altijd eerst een afspraak om kennis te maken. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Tijdens dit eerste gesprek maken we kennis, vertel ik over wat haptotherapie inhoudt en gaan we na of dat inderdaad aansluit bij het thema waarvoor je ondersteuning zoekt. In de twee daaropvolgende consults vertalen we de hulpvraag/probleem naar een concreet behandelplan. Daarin komen de behandeldoelen te staan, de aanpak en een indicatie van de tijdsduur van de behandeling. Met regelmaat evalueren we de voortgang van de behandeling en passen we het behandelplan eventueel aan. 

Kosten 

Een behandeling haptotherapie duurt 60 minuten en kost € 85,00 incl. 21% btw. Voor mensen  met een kleine portemonee ben ik bereid om mijn tarief aan te passen. Dat bespreken we dan samen in het kennismakingsgesprek.  

Verhindering

Wil je bij verhindering de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen? Dat kan via email of telefonisch. Bij latere afzegging ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Betaling

Per consult stel ik een nota op, die ik je na de behandeling per mail toestuur. De betalingstermijn daarvan  is 14 dagen.

Verslaglegging

Na de eerste 3 consults en bij beëindiging van de behandeling informeer ik doorgaans je huisarts en/of de verwijzer, indien van toepassing. Dit doe ik schriftelijk en uiteraard in samenspraak en met instemming van jou. Elk overleg met derden over de behandeling gebeurt alleen na overleg en met instemming van jou.

Beëindiging van de therapie

Ter afsluiting van de behandeling hebben wij altijd een afsluitende evaluatie, die we van te voren met elkaar afspreken.

© 2019 Birgitte Kooren       Site door Compleet IT